marketing-direkt.eu

Card image cap

Rodzaje galwanizacji

Energię elektryczną dzieli się na dwa rodzaje - galwanizację i elektrolizę. Pierwsza obejmuje wytwarzanie powłok niejonowych z użyciem odpowiednich dodatków, czasem zawierających nikiel, miedź lub aluminium. Powlekanie galwaniczne polega na zastosowaniu odpowiednich elektrod w przewodzącym przewodzie. Drugim rodzajem


Czytaj więcej...